Bio-kutak logo

Prodavnica zdrave hrane Bio Kutak Subotica

JESTE LI VEĆ ČULI

Biber je bio luksuz u srednjem veku. Zbog svoje visoke cene, neki ljudi su ga koristili kao novac kada je trebalo platiti kiriju i poreze.

ZANIMLJIVOST

Kinoa je bila poznata još u davnoj prošlosti kao najpopularnija hrana među stanovništvom Perua.

DA LI STE ZNALI

ROGAČ ZLATA VREDAN Merna jedinica za merenje zlata je karat. Reč karat potiče od grčkog naziva za mahunu rogača sa kojom se u antičkom dobu merila težina zlata. Težina jednog karata ekvivalentna je težini od 0.2 g, kao i težina semena rogača koje je uniformisane mase. Danas je karat standardizovan i iznosi upravo toliko.